cv

cv

Naast mijn studie orthopedagogiek was ik jarenlang als groepsleider verbonden aan de toenmalige kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Het waren belangrijke leerjaren als het gaat om de vroegkinderlijke ontwikkeling en de risico’s op scheefgroei.
Na mijn afstuderen volgde ik de basisopleiding psychotherapie aan het RINO-Noord. Bij de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam deed ik de specialisatie psychoanalytische kinder- en jeugdpsychotherapie.
Inmiddels was de Groningse kinder- en jeugdpsychiatrie geprivatiseerd onder de naam Accare. Tot 2015 heb ik er gewerkt onder andere als hoofd van een klinische afdeling voor gedragsmoeilijke jongeren in Smilde en daarna als psychotherapeut, verbonden aan de polikliniek te Assen.
De transitie van de jeugd GGZ van de zorgverzekeraars naar de gemeentes ging in mijn ogen met veel onheil gepaard. Om die reden heb ik Accare vaarwel gezegd en ben ik met collega’s die dezelfde visie delen een GGZ-praktijk in Beilen gestart met de bedoeling de kinder- en jeugdpsychotherapie (inmiddels een schaars goed) te blijven uitdragen en uitoefenen. Op maandagen en woensdagen werk ik in Beilen.
Al die jaren, en nog steeds, heb ik thuis in Slochteren volwassenen bediend in mijn eigen psychotherapiepraktijk.

Register gegevens:
BIG register GZ-psycholoog: 19045440225 (specialisatie klinisch psycholoog)
BIG register psychotherapeut: 19045440216
NVP-register leertherapeuten psychotherapie: 18519