homepage

home

Psychotherapie is een bewezen effectieve behandelvorm voor psychische problemen. De essentie van de behandelmethode is het gesprek dat plaatsvindt tussen cliënt en therapeut. De relatie die zich tussen hen beiden ontwikkelt is het belangrijkste bestanddeel van de behandeling.
In mijn manier van werken is psychotherapie een integrale behandelvorm die zich richt op de persoon van de cliënt en zijn of haar innerlijke belevingswereld. Hoe is die belevingswereld ontstaan? Wat houdt die belevingswereld in stand?
In de gesprekken richt ik mij op de klachten maar ook op hun context. De achterliggende gedachte is dat problemen in het heden mede hun wortels hebben in het verleden. Mijn visie op psychotherapie is derhalve zowel psychodynamisch als narratief geïnspireerd.
Vaak duurt het een tijd voordat die wortels in het gesprek gelokaliseerd zijn, zichtbaar en voelbaar. Deze manier van werken vraagt van beide kanten om een grote inzet, terwijl de effecten niet altijd onmiddellijk zichtbaar zijn. Dat hangt mede af van de ernst van de problematiek. Bij mijn cliënten begonnen de ingewikkeldheden vaak al in de hechtingsfase, de eerste jaren in het kinderleven. Met alle gevolgen van dien.